Cofttek казыналык чектелген

синтетикалык Customization

синтетикалык Customization

Drug Discovery үчүн Cofttek илимий жетишкендиктери ыктымалдыгын күчөтөбүз жардам берет белгилүү жана жашыруун байланыштарды ачып илимий билимди, маалыматтарды талдоо булут негизделген, таанып билүү чечим болуп саналат.

платформа изилдөөчүлөр жашоо илимдери доменде үйрөтүлгөн динамикалык сүрөттөлүштүн, далилдер-колдогон алдын ала жана табигый тил иштетүү жардамы менен жаңы гипотезаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн берет.

Drug Discovery үчүн Cofttek чоң маалыматтарды дараметин дарылык менен роман дары талапкерлердин жана көркөм кара сөз чыгармасына киреби дары максаттарды аныктоо тездетүүгө болот.